1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-05-2011

Με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader του Νομού Ευβοίας. Το συνολικό κόστος της Παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.131.579,00 € εκ των οποίων τα 4.708.500,00 € αποτελούν την δημόσια δαπάνη του Προγράμματος (Κοινοτική και Εθνική) και τα 5.423.579,00 € ίδια συμμετοχή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 29η Ιουλίου 2011 και ώρα 13:00 , ενώ για τις δράσεις Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος είναι η Πέμπτη 22η Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00.

H παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ (www.anevia.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (www.naevias.gr).
Επίσης διατίθεται και στα γραφεία της Ο.Τ.Δ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93, 2ος όροφος, Χαλκίδα, τηλ. 2221026626 , 2221089706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00).

ΣυνημμένοΜέγεθος
1Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ381.12 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ242.06 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ548.42 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ356 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ300.57 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ351.21 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_TIMOΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ211.31 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ4.54 MB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ802.39 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ33.67 KB

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!