Θεσμικό Πλαίσιο

Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΔ_43_2002

Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».

Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΔ_337_2000

Τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών».

Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΔ_43_2002

Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α’43) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»

Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΔ_337_2000

Καταργείται η παράγραφος 6 με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 5 «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ. 337/2000.

Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΔ_43_2002

Τροποποίηση του π.δ/τος 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43) « Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδια
γραφές αυτών»

ΚΥΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ 2007-2013

Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση Leader" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 (ΠΑΑ)

Ν_392_1976_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων.

Ν_2160_1993_ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ρυθμίσεις για τουρισμό και άλλες διατάξεις.

Ν_2741_1999_ΕΦΕΤ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

ΠΔ_33_1979_ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Προεδρικό Διάταγμα 43/2002

Κατάταξη των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

Προεδρικό Διάταγμα Δ337/2000

Κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ_2974_2009

Τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης...

ΥΑ 2974_2009

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΦΕΚ_305_Β_14_03_03_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Έγκριση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα.

ΥΑ_1577_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!