Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 (Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013)

Το Τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ» εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 155/5-2-2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σύμβαση για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε υπογράφηκε στις 7-12-2010.

Χάρτης περιοχής προγράμματος

Τελευταίες Ανακοινώσεις

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΤΟΥ...

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!