Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 (Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013)

Το Τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ» εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 155/5-2-2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σύμβαση για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε υπογράφηκε στις 7-12-2010.

Χάρτης περιοχής προγράμματος

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της αριθμ. 21758/11-11-2014 (ΑΔΑ 77Ρ1Β-ΚΣΓ) απόφασης του Ειδικού Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ εντάχθηκαν στο Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» 10 επενδυτικά σχέδια συνολικού...
Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, εταιρειών, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Κεντρικής Εύβοιας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Μέχρι την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Άξονα...
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER Κεντρικής Εύβοιας έως και τις 28-4-2013 και ώρα 14:00. Μέχρι την Δευτέρα...
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος...
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 04_2/6-7-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader Π.Α.Α Κεντρικής Εύβοιας με θέμα «Έγκριση του Τελικού Πίνακα κατάταξης εγκεκριμένων &...
Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» μετά και τα πέρας του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Μονάδα Β6 της Ε.Υ.Ε του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του ΥΠ.Α.Α.Τ ,...
Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ερωτήματα δυνητικών δικαιούχων που έχουν τεθεί προς το ΥΠΑΑΤ / ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα" από όλες τις ΟΤΔ της Ελλάδος μαζί με τις απαντήσεις τους.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ : Το Τοπικό Πρόγραμμα Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας απευθύνεται σε ευρεία γκάμα δυνητικών δικαιούχων (ιδιώτες επενδυτές , γεωργούς , νομικά πρόσωπα κλπ). Επιπλέον παρέχει ένα...

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!